Δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού και απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να προχωρήσουν στη διαδικασία έκδοσης κωδικών μέσω της υπηρεσίας https://uregister.unipi.gr/ χρησιμοποιώντας το νούμερο του κινητού τους τηλεφώνου ή το προσωπικό τους email που δήλωσαν κατά την διαδικασία της ταυτοπροσωπίας. Το username είναι ο αριθμός μητρώου με λατινικό χαρακτήρα το Π.

Π.χ Αριθμός μητρώου Π22000 username p22000

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος uregister θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.unipi.gr/unipi/images/various/idm/uregister_guide.pdf

Διευκρίνιση: Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοπροσωπίας δεν μπορούν να εκδώσουν κωδικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δύο παραπάνω στοιχεία (username & password) είναι αυστηρώς προσωπικά, καθώς με αυτά οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση και αναγνωρίζονται ως χρήστες (login) σε μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές/τριες να τα διατηρούν μυστικά και να τα απομνημονεύουν.

Μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, η χρήση της ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis-portal.unipi.gr θα είναι εφικτή για εκτύπωση πιστοποιητικών σπουδών.