Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για τα μαθήματα “Πληροφοριακά Συστήματα” και “Αναγνώριση Προτύπων”

Το μάθημα 5ου εξαμήνου “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 14.15 – 16.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-106 (αντί για την Πέμπτη 12.15 – 14.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα).

Το μάθημα 5ου εξαμήνου “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ” θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 16.15 – 18.00 στην ίδια αίθουσα ΚΕΚΤ-106 (αντί για 14.15 – 16.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα).