Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, Ομιλία του κ. Βέργαδου Δημήτρη, Διευθυντή Τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης, ΣΕΒ, στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 – 21:00, προσκεκλημένος του ΠΜΣ ‘’Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες’’, του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι ο κ. Βέργαδος Δημήτρης, Διευθυντής Τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης, ΣΕΒ.

Η ομιλία του κ. Δ. Βέργαδου θα πραγματοποιηθεί για τους φοιτητές του ΠΜΣ στο πλαίσιο του μαθήματος «M2M Επικοινωνίες».

#digitalculture #smartcities #IoT #internetofthings #διάλεξη

Θέμα Ομιλίας: “Τάσεις και προκλήσεις στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της πράσινης μετάβασης”

Σύντομο Βιογραφικό

Σήμερα είναι Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ.

Ακολούθησε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς -τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων –με την ανάληψη δικτατορικής διατριβής στο αντικείμενο «Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Διοίκησης Ολικής Ποιότητας».

Είναι κάτοχος του διπλώματος “Certified Quality Technician” της American Society for Quality Control. Έχει εργαστεί περί τα 15 χρόνια ως διευθυντής ειδικών εκδόσεων και μελετών σε εξειδικευμένο οργανισμό επιχειρηματικής (business to business) πληροφόρησης καλύπτοντας θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης και επενδύσεων, διοίκησης ολικής ποιότητας, οργάνωσης Logistics-εφοδιαστικής, συστημάτων αυτοματισμού, συσκευασίας, κ.λπ.

Διετέλεσε συνεργάτης του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1997-1998).

Έχει τιμηθεί με το δημοσιογραφικό βραβείο «Λέοντος Μελά 1994 – 1995» από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), της American Society for Quality (ASC), του Ελληνικού Τμήματος των Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ-GREEK SECTION), του NED CLUB (Ελληνική Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων), καθώς και αναπλ. Μέλος της Ολομέλειας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).

#digitalculture #smartcities #IoT #internetofthings #διάλεξη

——————————————————————-

Π.Μ.Σ.: «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

www: https://cs.unipi.gr/dcsciot/

Email: dcsciot@unipi.gr