Ανακοίνωση για Αναστολή των Επετειακών Εκδηλώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες επετειακές εκδηλώσεις για τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής από τις 01/03/2023 έως και 03/03/2023.

Επισημαίνεται, ότι αναστέλλεται και η προγραμματισμένη ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος που είχε αποφασιστεί για την 03/03/2023.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ειδοποιηθείτε σχετικά με το νέο προγραμματισμό των εκδηλώσεων και της ορκωμοσίας.