Αίθουσες εξέτασης του μαθήματος 3ου εξαμήνου «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» την Παρασκευή 30/06/2023 – Εμβόλιμη Εξεταστική