Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00, Ομιλία του Γαβριήλ Μαυρέλη, CEO at GeoSpatial Enabling Technologies Ltd, στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00 – 21:00, προσκεκλημένος του ΠΜΣ ‘’Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες’’, του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι ο Γαβριήλ Μαυρέλη, CEO at GeoSpatial Enabling Technologies Ltd.

Η ομιλία του Γαβριήλ Μαυρέλη θα πραγματοποιηθεί για τους φοιτητές του ΠΜΣ στο πλαίσιο του μαθήματος «Αστικός Σχεδιασμός για Ψηφιακές Πόλεις», και για τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

#digitalculture #smartcities #IoT #internetofthings#διάλεξη

Θέμα Ομιλίας: Εφαρμογές Κινηματικής Χαρτογράφησης στους τομείς του Αστικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Σύντομο Βιογραφικό

O Γαβριήλ Μαυρέλλης είναι έμπειρο εκτελεστικό στέλεχος διοίκησης και επιχειρηματίας με πολύχρονη εμπειρία στο τομέα της Γεωπληροφορικής. Υποστηρίζει δυναμικά την καθιέρωση των ανοικτών προτύπων, τις δράσεις της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και την ιδέα του διαμοιρασμού των δεδομένων και της γνώσης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και στον επανασχεδιασμό επιχειρησιακών ροών με στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας. Έχει ικανότητες σε θέματα στρατηγικής και υλοποίησης, στοχοθέτησης και επίτευξη κερδοφορίας, διοίκησης, καθοδήγησης στελεχιακού δυναμικού και διεθνούς επιχειρηματικότητας. Διαθέτει επίσης σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα Γεωπληροφορικής, Ανοικτών Δεδομένων, Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπησης και συλλογής δεδομένων για Ψηφιακά Δίδυμα.

Είναι μηχανικός (ΕΜΠ) ειδικευμένος σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (HenleyBusinessSchool).

#digitalculture #smartcities #IoT #internetofthings#διάλεξη

——————————————————————-

Π.Μ.Σ.: «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

www: https://cs.unipi.gr/dcsciot/

Email: dcsciot@unipi.gr