Η Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, και ο τέως Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιχριντζής προσκεκλημένοι ομιλητές του κορυφαίου διεθνούς συνεδρίου για την εκπαίδευση μηχανικών λογισμικού

https://conf.researchr.org/track/cseet-2023/cseet-2023-keynotes?track=CSEE%26T%20Keynotes

Η Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, και ο τέως Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής, Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιχριντζής προσκεκλημένοι ομιλητές του κορυφαίου διεθνούς συνεδρίου για την εκπαίδευση μηχανικών λογισμικού. Θερμά συγχαρητήρια στους δύο Καθηγητές του τμήματος.

35th IEEE International Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T 2023)

https://conf.researchr.org/home/cseet-2023

August 7-9, Waseda University, Tokyo, Japan

Sponsored by IEEE Reliability Society

For more than 30 years, the IEEE International Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T) has been the premier conference on software engineering (SE) education and training for academics and professionals. The conference is for educators, researchers, and practitioners to share new findings and results in planning and executing software engineering education, including pedagogy, curricula, tool evaluation, best practices, and experience reports.

After three years of suffering from the COVID-19 pandemic, it is time for people to come together in person again to share the latest findings and envision the future of software engineering education and training. The main conference program consists of Research track 25 papers, Industrial Experience Reports track 2 papers, Journal First Articles track 3 papers, and Poster and Tool track 11 papers. Topics of the Research and Industrial Experience include the followings: Measurement and Requirements Εngineering, Peer Review and Modeling, Agile and Project Management, Teaching Practice, Data Science and AI, SE Pedagogy, and Applied SE.

*Keynotes*

— Maria Virvou (University of Piraeus), The emerging role of Artificial Intelligence in teaching 21st Century skills in Software Engineering

— Katsuro Inoue (Nanzan University), 10-Year Experience with the Nationwide IT Educational Program, enPiT

*Workshops and Academy of Software Engineering and Training (ASEE&T)*

ASEE&T: “Business Programming” – Critical Factors from Zero to

Portable GUI Programming in Four Hours

Organizer: Rony G. Flatscher (Information Systems & Society)

Workshop: Bad Smells in Software Engineering Education

Organizers: Dan Port, Rick Kazman (University of Hawaii at Manoa)

*Panels*

Software engineering education and reference guides: SWEBOK Guide,

CC2020 and others

Nobukazu Yoshioka (Waseda University), Ernesto Cuadros-Vargas

(Universidade de Sao Paulo), Akinori Ihara (Wakayama University),

Maria-Isabel Sanchez-Segura (Universidad Carlos III de Madrid),

Kenneth E Nidiffer (George Mason University)

AI/ChatGPT and software engineering education

Hironori Washizaki (Waseda University), George A Tsihrintzis

(University of Piraeus), Maria Virvou (University of Piraeus),

Stephan Krusche (Technische Universitat Munchen)