Αξιολόγηση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να προβείτε στην αξιολόγηση των μαθημάτων η οποία θα διεξάγεται έως τις 12/01/2024.   Επισημαίνεται  ότι ηαξιολόγηση είναι ανώνυμη.

Η είσοδος στην εφαρμογή της αξιολόγησης γίνεται μέσα από την δικτυακή πύλη sis portal επιλέγοντας το μενού Αξιολόγηση (κάτω αριστερά), μεταφέρεστε στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οδηγίες εδώ: modip_student_manual.

Οι αξιολογήσεις των μαθημάτων είναι πολύ σημαντικές για το Τμήμα καθώς συγκεντρώνουν πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες, λαμβάνοντας τη γνώμη σας, να βελτιώσουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μαθήματος. Για το λόγο αυτό, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός συμμετοχής, τόσο πιο χρήσιμα και ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα.

Σας επισημαίνουμε ότι:

–  Το ερωτηματολόγιο-πρότυπο της ΕΘΑΑΕ (Νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος)το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε, μπορείτε να το δείτε πριν προβείτε στην αξιολόγηση.
–  Δικαίωμα συμμετοχής έχετε μόνο στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων τα οποία έχετε δηλώσει.
–  Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται μόνο μια φορά. Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε 2η φορά το ίδιο μάθημα.
–  Προκειμένου να καταγραφούν οι απαντήσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει την καταχώρηση της αξιολόγησής σας.
–  Ο διδάσκοντας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων/απαντήσεων, μετά το πέρας του εξαμήνου και την κατάθεση της βαθμολογίας του μαθήματος.

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!