Προκήρυξη για Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση σε χώρες εκτός ΕΕ – Διεθνής Διάσταση ΚΑ 131 – Call 2023