Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24

Γίνεται γνωστό ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα αρχίσει την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Από το Πανεπιστήμιο

Συνημμένο έγγραφο: Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24-2.pdf