Αλλαγή Αίθουσας Εξέτασης Μαθήματος “Θεωρία Υπολογισμού” (Επί Πτυχίω Φοιτητές)

Η εξέταση του μαθήματος της εμβόλιμης εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές «ΠΛΜΑΘ49-ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επ.», θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΓΛ21-404, ημέρα Πέμπτη 6/6/2024 και ώρα 10:00-12:00 αντί στο Γραφείο του Διδάσκοντα Καθηγητή κ. Κωνσταντόπουλου Χ.