Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς