ΠΜΣ ``Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας με μειωμένες ημέρες παρακολούθησης: 3 ημέρες ανά εβδομάδα απογευματινές ώρες!
Δυνατότητα online παρακολούθησης μαθημάτων!

περισσοτερα

ΠΜΣ ``Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

Διδασκαλία 4 ημέρες την εβδομάδα, απογευματινές ώρες 18:00-21:00 !

περισσοτερα

ΠΜΣ ``Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

περισσοτερα

ΠΜΣ ``Πληροφορική``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

Σπουδές Πληροφορικής για επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας με μειωμένες ημέρες παρακολούθησης: 3 ημέρες ανά εβδομάδα απογευματινές ώρες!

περισσοτερα

Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής

ΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης”

ΠΜΣ “Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες”

ΠΜΣ “Κυβερνοασφάλεια και
Επιστήμη Δεδομένων”

ΠΜΣ: Πληροφορική

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ηλεκτρονική Γραμματεία