Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας με μειωμένες ημέρες παρακολούθησης!
3 ημέρες ανά εβδομάδα απογευματινές ώρες!