Διδασκαλία 4 ημέρες την εβδομάδα, απογευματινές ώρες 18:00-21:00 !