Βιογραφικό Σημείωμα Αναπλ. Καθ. Άννας Βουγιουκλίδου

Η Άννα Βουγιουκλίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει κάτοχος διδακτορικού 3e cycle (Paris III-La Nouvelle Sorbonne), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (DEA.Paris III-La Nouvelle Sorbonne) και Πτυχίου Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει συγγραφικό έργο (δύο βιβλία) και ανακοινώσεις σε συνέδρια από το 1995. Διδάσκει Γαλλικά ως Γλώσσα Ειδικότητας στο Τμήμα Πληροφορικής και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γαλλική Ορολογία, Επιστημονική Συγγραφή και Διδακτική.

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.

Επιπρόσθετες ώρες γραφείου, ύστερα από συνεννόηση με την Καθηγήτρια.