το τμημα

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βάση Εισαγωσής Τμήματος

Τα επιστημονικά πεδία στα οποία ανήκει το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:
•   2ο επιστημονικό πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες»
•   4ο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής»

Διάγραμμα Βάσεων Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων του Τμήματος Πληροφορικής

Σειρά Προτίμησης του Τμήματος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Σειρά προτίμησηςΠανελλαδικές 2020
Τμήμα Πληροφορικής
Σειρά Προτίμησης του Τμήματος στις Πανελλαδικές
1ο3625%
2ο4532%