Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Μανουσόπουλου

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.