σπουδες

ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT Και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Erasmus+

Γενικές Πληροφορίες

Πρόγραμμα Erasmus+ Εντός Ε.Ε.

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» μπορούν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση ως 12 μήνες αθροιστικά.

(Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).

Διευκρινιστικά, ο ίδιος μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα μέχρι 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 – Διεθνής Κινητικότητα για Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS +, δίνει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακού να μετακινηθούν από 3 έως 6 μήνες για Σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο εκτός των Χωρών του Προγράμματος, ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος του κύκλου Σπουδών τους (Εν προκειμένω για τη Διπλωματική του Εργασίας).

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός της προκαθορισμένης περίοδος υποβολής των αιτήσεων.

(Για το Ακ. Έτος 2022-2023 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο) είναι η 05/03/21).

Σχετικά με τη διαδικασία Υποβολής της Αίτησης μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ