μελη

του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διδάσκοντες

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγήτρια
507/ΚΕΚΤ
+30.210.4142269

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Καθηγητές

303, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142476

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Καθηγήτρια
507/ΚΕΚΤ
+30.210.4142269

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

501, κεντρικό κτίριο
+302104142449

301, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142124

303/ΓΛ126
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142578

604, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142146

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

302, κεντρικό κτίριο
+302104142322

Αναπληρωτές Καθηγητές

540, κεντρικό κτίριο

Ζέας 80-82, 4ος όροφος
+302104142176

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

540, κεντρικό κτίριο

543/ΚΕΚΤ
Τηλέφωνο/Fax:+30 210 4142312

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142425

Επίκουροι Καθηγητές

542, κεντρικό κτίριο

+30 210 4142262

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142314

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142313

207, κεντρικό κτίριο
+302104142131

Ομότιμοι Καθηγητές

Αλεξανδρής Νικόλαος

Ασημακόπουλος Νικήτας

Γεωργιακώδης Μιχαήλ

Γεωργιακώδης Φώτιος

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης-Χρήστος

Σαπουνάκης Αριστείδης

542, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142262

Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος

Φούντας Ευάγγελος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) Τμήματος

305, κεντρικό κτίριο
+302104142141

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) Σχολής

308, κεντρικό κτίριο

+302104142125

208, κεντρικό κτίριο

+302104142127

101, Γ. Λαμπράκη 126

+302104142478