Ανακοίνωση για την κατεύθυνση ΠΣΥ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι στην κατεύθυνση «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» (ΠΣΥ) εισάγεται νέο μάθημα με τίτλο: «ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» το οποίο αντικαθιστά το μάθημα κατεύθυνσης «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ».

Το μάθημα «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ» προσφέρεται ως μάθημα επιλογής.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης ΠΣΥ με έτος εισαγωγής 2019 και εφεξής, θα επιλέγουν το νέο μάθημα «ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Μεταβατικές Διατάξεις:

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης ΠΣΥ, με έτος εισαγωγής έως και το 2018, οι οποίοι δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ» δύναται να επιλέξουν όποιο από τα δύο παραπάνω μαθήματα επιθυμούν.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ