Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, Ομιλία των κ.κ. Καρκατζούνη Βασίλη, Δικηγόρος, και Ζούλοβιτς Μίνας, Δικηγόρος, στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 – 21:00, προσκεκλημένοι του ΠΜΣ ‘’Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες’’, του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι οι κ.κ. Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, με ειδίκευση σε ζητήματα Δικαίου Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών και Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος LL.M.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί για τους φοιτητές του ΠΜΣ στο πλαίσιο του Μαθήματος «Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα».

Θέμα Ομιλίας: Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο (κος Καρκατζούνης)

Θέμα Ομιλίας: Η Νομική στρατηγική του e-commerce (κα Ζούλοβιτς

 

Σύντομο Βιογραφικό για τον κ. Καρκατζούνη

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών.

Είναι κάτοχος LL.M. από το Queen Mary University of London και υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει σε ζητήματα προστασίας δεδομένων, ιδιωτικής ζωής και καταναλωτή κατά τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για κατάρτιση προφίλ και παρακολούθηση στο πλαίσιο της online διαφήμισης.

Διαθέτει πιστοποίηση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E), έχοντας διατελέσει co-chair στο ελληνικό παράρτημα του International Association of Privacy Professionals.

Είναι τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα.

Ασχολείται συστηματικά με τη Νομική Τεχνολογία (Legal Tech) και είναι συνιδρυτής της πλατφόρμας νομικής πληροφόρησης Lawspot.gr.

 

Σύντομο Βιογραφικό για την κα Ζούλοβιτς

Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος LL.M., Συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Ζούλοβιτς – Κοντογεώργου. Κατέχει μακρά εμπειρία και εξειδικευμένη νομική κατάρτιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με έμφαση σε ζητήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνει τη νομική υποστήριξη ενός απαιτητικού πελατολογίου αποτελούμενου από επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στο χώρο του λιανικού ή/και χονδρικού εμπορίου ή στην εισαγωγή ή κατασκευή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τη βιομηχανία της μόδας, τα προϊόντα αισθητικής και ομορφιάς, τις μεταφορές, την βιομηχανία καπνικών ειδών, τον εξοπλισμό ηλεκτρικών ειδών, αλλά και σύγχρονους επιχειρηματίες από το χώρο της καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων, τη λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces).

Είναι μέλος της Επιτροπής Νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος του E-Regulation Committee του E-Commerce Europe καθώς και εκλεγμένο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και εξωτερική νομική σύμβουλος του GRECA από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω, έχει υπάρξει νομική σύμβουλος του Δημοσίου σε ποικίλες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η παροχή συμβουλευτικής αρωγής σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακής υπογραφής και ασφάλειας συστημάτων.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στο σύνολο των πρόσφατων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που αφορούσαν την τροποποίηση του ν. 2251/1994 (περί προστασίας του καταναλωτή) συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που επήλθαν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2011/83/ΕΕ και 2013/11/ΕΕ και το ν. 4512/2018, καθώς και στη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, συμμετείχε ως νομική σύμβουλος του GRECA (Greek e-Commerce Association) στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του Κανονισμού 2019/1150/ΕΕ (P2B Regulation) για την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση στο διαδίκτυο. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και ποικίλων εκπαιδευτικών φορέων (IST College υπό την αιγίδα του University of Hardfordshire, AIT υπό την αιγίδα του Carnegie Mellon, Eltrun υπό την αιγίδα του ΟΠΑ, Excelixis κλπ).

#digitalculture #smartcities #IoT #internetofthings #διάλεξη