Έναρξη λειτουργίας της έδρας UNESCO στο Εργαστήριο Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» – Μια σημαντική διάκριση διεθνούς εμβέλειας

Έναρξη λειτουργίας της έδρας UNESCO στο Εργαστήριο Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» – Μια σημαντική διάκριση διεθνούς εμβέλειας.

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνεται η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της έδρας UNESCO “Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources” στο εργαστήριο Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών» από 01/01/2023.

Η έδρα UNESCO απονεμήθηκε τον Οκτώβριο 2022 στο εργαστήριο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ)» του Πανεπιστημίου Πειραιά που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», με επικεφαλής (Chairholder) τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Δημήτριο Δ. Βέργαδο.

Πρόκειται για μια διάκριση υψηλού συμβολισμού και σημασίας, καθώς αναδεικνύεται η ποιότητα του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου μας και ενισχύεται η εξωστρέφεια τόσο του Εργαστηρίου, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνολικά, αναβαθμίζοντας τη θέση τους στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Επιπλέον, η Έδρα UNESCO πρόκειται να αποτελέσει κέντρο δράσεων στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ η στενή συνεργασία με την UNESCO, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, άλλες Έδρες της UNESCO, και άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς για σχετικά προγράμματα και δραστηριότητες θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιστημονικού κέντρου αριστείας και καινοτομίας.

Σκοπός της εν λόγω Πανεπιστημιακής Έδρας UNESCO είναι να συμβάλλει εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά, στην προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμων αστικών δημιουργικών πόλεων, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, καινοτόμων και κλιματικά ουδέτερων οικοσυστημάτων, στην ενίσχυση της δημιουργικής βιομηχανίας και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, στην προώθηση της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιαστικού περιβάλλοντος και της αναζωογόνησης της πολιτιστικής ζωής της πόλης, καθώς και της προστασίας του πολιτιστικού τοπίου και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις έξυπνες/ψηφιακές βιώσιμες, ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις και οικισμούς, αλλά και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Για την εύρυθμη λειτουργία της, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, θα δημιουργηθεί δίκτυο συνεργατών που θα αποτελείται από μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μετα-διδακτορικούς φοιτητές, αλλά και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.