Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων την Τρίτη 7-2-2023

Γίνεται γνωστό ότι αναβάλλονται οι εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων της βάρδιας 9:00-11:00 της Τρίτης 7-2-2023.

Η εξέταση των μαθημάτων αυτών θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων της Τρίτης 7-2-2023 από 11:15 έως το βράδυ σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων.

Αν προκύψει αλλαγή των καιρικών δεδομένων με συνέπεια την αναβολή των εξετάσεων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.