Πρώτη Συνάντηση της Ερευνητικής Ομάδας της Έδρας UNESCO (UCRT-CCiM@UNIPI), 12.04.23

Η Πρώτη Συνάντηση της Ερευνητικής Ομάδας της Έδρας UNESCO: «Creative Cities in Motion”: Urban Sustainable Mobility & Utilization of Cultural Resources» που απονεμήθηκε στο Εργαστήριο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες και Υπηρεσίες», πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότεροι από 40 ερευνητές συμμετείχαν στην Πρώτη Συνάντηση της Ερευνητικής Ομάδας της Έδρας UNESCO (UCRT), όπου ο Κάτοχος της Έδρας UNESCO Καθ. Δημήτριος Δ. Βέργαδος καλωσόρισε τα μέλη, τα ανώτερα μέλη (Senior Members) παρουσίασαν τους στόχους της Έδρας της UNESCO, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τα ορόσημα των δραστηριοτήτων της Έδρας. Επίσης, καθορίστηκαν οι συνέργειες της Έδρας και του Εργαστηρίου με άλλους φορείς και οργανισμούς και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια παραγωγική συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των μελών της Ερευνητικής Ομάδας της Έδρας.

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» καλωσορίζει του Μεταπτυχιακούς του Φοιτητές, που συμμετέχουν ενεργά στην Ερευνητική Ομάδας της Έδρας UNESCO.

#CreativeCities #Sustainability #IoT #DigitalCulture #UNESCO #SmartCities #DigitalSkills