Ανακοίνωση δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 957/τ.Β’/30-6-2010), η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxus.gr).

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Από 19 Οκτωβρίου 2023 έως 22 Δεκεμβρίου 2023, οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ΄ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, για τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Για τη δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

διανομή των παραπάνω συγγραμμάτων θα γίνεται από 23 Οκτωβρίου 2023 έως 5 Ιανουαρίου 2024, στο Πανεπιστήμιο Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, (2ο υπόγειο) από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης (pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και την επίδειξη εγγράφου ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο), ή δι’ αντιπροσώπων, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (μέσω του ιστοσελίδας «Επικοινωνία» του ΕΥΔΟΞΟΥ ή στο τηλέφωνο 215-2157850) ή στην Γραμματεία του Τμήματός σας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

dilosi_siggramaton2324