Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα παρουσίασης έργου «Ευφυές Ψηφιακό Δίδυμο Μηχανών Πλοίου»


Στα πλαίσια του έργου Ευφυές Ψηφιακό Δίδυμο Μηχανών Πλοίου – Ship Engines Smart Digital Twin θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιά, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Το έργο αφορά τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας μηχανών πλοίου με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ και ML, την ανάπτυξη ενός «έξυπνου» συστήματος ελέγχου με ψηφιακό δίδυμο, την επικύρωση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας του, καθώς και τον σχεδιασμό της εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσής του. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να αποδώσει και μία τεχνολογική προσέγγιση ανάπτυξης συστημάτων αυτόνομων πλοίων. Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός «έξυπνου» συστήματος, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχοντα πλοία (με retrofitting εξοπλισμό ΙοΤ, είτε με χρήση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτυακών υποδομών διακίνησης δεδομένων, είτε με χρήση ασύρματης τεχνολογίας), καθώς και σε νέα πλοία, στα οποία θα γίνεται εξαρχής η εγκατάσταση και ο σχεδιασμός χρήσης του.

_Τύπου_Ημεριδας_DT