Χορήγηση υποτροφίας δωρεάν φοίτησης στη Σχολή Hellenic Drones για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) η χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για δωρεάν φοίτηση στη Σχολή Hellenic Drones (www.hellenicdrones.com) για την παροχή εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής) για απόκτηση άδειας χειριστή UAS Pilot C. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την εν λόγω υποτροφία, να αποστείλουν έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων στο e-mail: ict_deansec@unipi.gr.

Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στo τηλ. 210-4142437.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Καθηγητής Ηλίας Μαγκλογιάννης

Συνημμένα έγγραφα: