Πρόγραμμα Erasmus+ | Προκήρυξη Θέσεων για Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025