studies

of informatics of university of piraeus

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής www.cs.unipi.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ειδικότερα στην ενότητα Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές, είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος, στον οποίο περιέχονται τα περιγράμματα των μαθημάτων και λοιπές πληροφορίες για τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα μαθήματα επιλογής, τις πιστωτικές μονάδες, κλπ.

Το Γραφείο Προέδρου, τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού και τα Εργαστήρια του Τμήματος, στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Καραολή και Δημητρίου 80, καθώς και στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Γρ. Λαμπράκη 126. Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οδό Ζέας 80-82.

Οι ακόλουθες γραμμές συγκοινωνίας έχουν διαδρομές που περνούν κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

•   Λεωφορείο: 040049218703Α1
•   Προαστιακός: Π2ΑΠ3Β
•   Μετρό: Μ1

Για τους φοιτητές διατίθεται μηνιαία κάρτα πολλαπλών διαδρομών με 13,50 ευρώ, την οποία μπορούν να εκδώσουν σε οποιοδήποτε σταθμό του μετρό.

Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Εξυπηρέτηση φοιτητών με φυσική παρουσία, γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού και εφόσον τα αιτήματά δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από απόσταση. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η Γραμματεία θα ακολουθήσει και πάλι το παλαιότερο ωράριο λειτουργίας της και θα δέχεται φοιτητές χωρίς ραντεβού, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11.30-14.00.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Ζέας 80-82, 18532, Πειραιάς, 1ος όροφος
Τηλέφωνα: 210.4142114, 2104142067, 210.4142437, 2104142097
E-mail: plh-secr@unipi.gr

Όλα τα έντυπα/αιτήσεις που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Έντυπα Γραμματείας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) και τα γραφεία των διδασκόντων του Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και οι ώρες που δέχονται φοιτητές, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Μέλη→Διδάσκοντες.

Με την υποβολή δήλωσης μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Κοσμήτορα στη Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

•   Νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν την εγγραφή τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή υποβάλλουν αίτηση διαγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

•   Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα για άλλους λόγους υποβάλλουν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Έντυπα Γραμματείας. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης τότε θα πρέπει να έχει επικυρωθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

Και στις δύο περιπτώσεις υποχρεούστε να καταθέσετε την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Με την υποβολή αίτησης διακοπής/αναστολής σπουδών στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Έντυπα Γραμματείας.

Διακοπή φοίτησης δύναται να ζητήσει ο φοιτητής για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων και όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για όσο διάστημα διαρκεί η διακοπή/αναστολή σπουδών, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του φοιτητή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, είναι απαραίτητο να προβείτε στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων σας στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας, θα πρέπει να επισκεφθείτε την υπηρεσία https://uregister.unipi.gr, όπου, με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ή του e-mail που δηλώσατε στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Εκεί το σύστημα θα σας αποδώσει τον κωδικό χρήστη (username) σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (password). Κατά τη διαδικασία του uregister μην ξεχάσετε να δηλώσετε ένα έγκυρο κινητό και ένα έγκυρο email για την ανάκτηση του κωδικού σας σε περίπτωση απώλειας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το uregister επιβεβαιώνει ορισμένα στοιχεία (όπως πχ το e-mail, το κινητό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΜΚΑ σας), οπότε, εάν υπάρχει κάποιο λάθος στα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πιθανά να αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και να χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας μέσω της Γραμματείας.

Συμπληρωματική της υπηρεσίας uregister είναι η υπηρεσία https://mypassword.unipi.gr/, από όπου μπορείτε να ανακτήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας, εάν τον έχετε ξεχάσει, μέσω του email ή του κινητού ανάκτησης που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του ιδρυματικού σας λογαριασμού μέσω του uregister.

Είναι η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:
•   να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κλπ.
•   να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
•   να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί.
•   να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις σπουδών.

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών σας κωδικών.

Η δήλωση των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται από τους φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://students.unipi.gr.

Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. Μπορούν να δηλωθούν όλα τα μαθήματα του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής καθώς και όσα οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ανήκουν αντίστοιχα σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο (ανάλογα με την περίοδο δήλωση των μαθημάτων).

Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων από το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή.

Μάθημα επιλογής το οποίο δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό, δύναται να αντικατασταθεί με άλλο μάθημα επιλογής, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται να λάβει ο φοιτητής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναλυτικότητες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην Ενότητα Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Φροντίζω για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης των μαθημάτων, εντός των ανακοινωθέντων προθεσμιών και οπωσδήποτε αρκετές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επίλυσή του.

Προσέχω μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης, να πατήσω υποβολή της δήλωσης στο σύστημα. Μετά την υποβολή της δήλωσης, εισέρχομαι και πάλι στο σύστημα και ελέγχω ότι η αίτησή μου έχει υποβληθεί κανονικά. Εκτυπώνω και κρατώ τη δήλωση μαθημάτων που υπέβαλα.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το σύστημα κλείνει και δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων (με τις αντίστοιχες συνέπειες για τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα εργαστήρια και τις εξετάσεις των μαθημάτων).

Η Γραμματεία δεν μπορεί να βοηθήσει με κάποιο τρόπο τους φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μην αμελούν την υποβολή της δήλωσης.

Η παρακολούθηση της διδασκαλίας (διαλέξεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι κατά κανόνα προαιρετική, πλην όμως ο διδάσκων μπορεί να ορίσει υποχρεωτική παρακολούθηση ορισμένων από τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

Ναι, μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα της ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά), εφόσον προσκομίσετε σχετικό πτυχίο από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύει την καλή γνώση της γλώσσας (τουλάχιστον), δηλαδή επίπεδο Β2 ή ανώτερο.

Ο τίτλος σπουδών για την γνώση της ξένης γλώσσας, θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία επικυρωμένος (όχι απλή φωτοτυπία).

Η επικύρωση γίνεται με δύο τρόπους:
1) Από την αρχή που έχει εκδοθεί ο τίτλος σπουδών π.χ Βρετανικό συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κλπ (επικυρώνετε ένα αντίγραφο και το στέλνετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534, Πειραιάς).
2) Από δικηγόρο. Αυτό το επικυρωμένο αντίγραφο είναι αποδεκτό και σε απλή φωτοτυπία (το σκανάρετε και το στέλνετε στο e-mail plh-secr@unipi.gr).

Από τη διαδικασία επικύρωσης εξαιρείται το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αποδεκτό και σε απλή φωτοτυπία (το σκανάρετε και το στέλνετε στο e-mail plh-secr@unipi.gr).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να συνεχίσουν να δηλώνουν το μάθημα της ξένης γλώσσας κατά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων. Η απαλλαγή στο μάθημα καταχωρείται στη συνέχεια από τη Γραμματεία.

Επισήμανση για τους Κύπριους φοιτητές:
Οι Κύπριοι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν απαλλαγή από το μάθημα της ξένης γλώσσας, θα πρέπει να απευθύνονται με τον πρωτότυπο τίτλο γνώσης της ξένης γλώσσας που κατέχουν, στο φορέα έκδοσης της χώρας τους (π.χ Βρετανικό συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κλπ), προκειμένου να λάβουν βεβαίωση αναγνώρισης επιπέδου (τουλάχιστον καλής γνώσης, επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από το μάθημα της ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά) ανά έτος εισαγωγής:

Ανάλογα με το έτος εισαγωγής κάθε φοιτητή και το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
•   Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011 ή προγενέστερο, απαλλάσσονται από το μάθημα της ξένης γλώσσας και στα 8 εξάμηνα που διδάσκεται το μάθημα.
•   Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2012, 2013, 2014 και 2015, απαλλάσσονται από το μάθημα της ξένης γλώσσας μόνο στα πρώτα 6 εξάμηνα, δηλαδή εξετάζονται υποχρεωτικά στην ξένη γλώσσα του 7ου και 8ου εξαμήνου.
•   Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2016, 2017 και 2018, απαλλάσσονται από το μάθημα της ξένης γλώσσας και στα 6 εξάμηνα που διδάσκεται το μάθημα.
•   Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2019, 2020 και 2021, απαλλάσσονται από το μάθημα της ξένης γλώσσας και στα 4 εξάμηνα που διδάσκεται το μάθημα.

Σημαντικό!
Η αποστολή του πτυχίου καλής γνώσης της ξένης γλώσσας, γίνεται από τους φοιτητές πάντα μετά τη δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος και όχι νωρίτερα.

Ναι, το Τμήμα Πληροφορικής χορηγεί Παιδαγωγική Επάρκεια στους φοιτητές που το επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε συγκεκριμένα μαθήματα παιδαγωγικής-διδακτικής κατεύθυνσης, που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής στο πεδίο Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Παιδαγωγική Επάρκεια.

Βεβαίωση σπουδών απλή ή για στρατολογική χρήση μπορείτε να εκδώσετε και να εκτυπώσετε μόνοι σας στο σπίτι σας μέσω της εφαρμογής students.unipi.gr. Η βεβαίωση αυτή έχει ηλεκτρονική υπογραφή και δίνεται δεκτή σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη χορήγηση βεβαίωση με πρωτότυπη υπογραφή, αποστέλλεται σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής students.unipi.gr και την παραλαμβάνετε 1-2 εργάσιμες αργότερα, κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εσωτερικό, αποστέλλεται σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής students.unipi.gr και την παραλαμβάνετε 1-2 εργάσιμες αργότερα, κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναλυτική βαθμολογία για χρήση στο εξωτερικό, αποστέλλεται σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω της εφαρμογής students.unipi.gr και την παραλαμβάνετε 3-4 εργάσιμες αργότερα, κατόπιν ραντεβού.

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς διατίθεται δωρεάν εμπορικό λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση, μέσω της ιστοσελίδας https://helpdesk.unipi.gr/software, όπου περιλαμβάνονται και οδηγίες για κάθε διατιθέμενο λογισμικό.

Το τμήμα Πληροφορικής χρησιμοποιεί την πλατφόρμα https://gunet2.cs.unipi.gr/, στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε από την επιλογή «Εγγραφή Χρήστη→Εκπαιδευόμενου→Πιστοποίηση μέσω CAS». Η διαχείριση της πλατφόρμας γίνεται από το Τμήμα Πληροφορικής. Για πληροφορίες και υποστήριξη επικοινωνείτε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας μέσω της επιλογής «Επικοινωνία».

Για τη διεξαγωγή της σύγχρονης διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams, η οποία υποστηρίζεται κεντρικά από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιείται από όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τη πανδημίας, το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος Πληροφορικής πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διδασκαλία.

Αναλυτικές οδηγίες προς τους φοιτητές για την πλατφόρμα Microsoft Teams παρέχονται στο ακόλουθο link:
https://www.unipi.gr/unipi/images/various/ilekt_ipiresies/UnipiTeamsForStudents_V1_01.pdf

Επίσης, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλατφόρμα Microsoft Teams παρέχονται στο ακόλουθο link:
https://www.unipi.gr/unipi/images/various/ilekt_ipiresies/FAQ_v_1_01.pdf

Όλοι οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή, είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

Βεβαίως, υπάρχει η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) και παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι για παράδειγμα εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας cslab στην ιστοσελίδα https://cslab.unipi.gr/, κάνοντας εγγραφή στην φόρμα https://cslab.unipi.gr/registerform με το e-mail που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή τους στο gunet2.newsite.cs.unipi.gr.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username-password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα, ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα- Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

Η χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τη απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών στις ακαδημαϊκές διαδικασίες π.χ. συμμετοχή στις εξετάσεις, ισχύει μέχρι την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Εισιτηρίου για τις μετακινήσεις τους, ώστε να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών:
α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας (διακοπή, διαγραφή) συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ο φοιτητής καταθέτει τη Γραμματεία του Τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ζητά την ακύρωση της υφιστάμενης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) και την έκδοση νέας. Το σχετικό έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Έντυπα Γραμματείας.

Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Η δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων για το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος» στη διεύθυνση https://www.eudoxus.gr, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής, απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων που έχετε δηλώσει διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος».

Στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις» https://eudoxus.gr/FAQ.aspx θα βρείτε απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις σας.

Για τους φοιτητές που δικαιούνται σίτιση λειτουργεί μέσω του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, η πλατφόρμα https://sitisi.unipi.gr/ όπου μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας και να ανεβάσετε τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Από την ίδια πλατφόρμα, οι φοιτητές που πληρούν τα αναγκαία κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στέγαση σε φοιτητική εστία. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στη σελίδα του τμήματος Φοιτητικής Mέριμνας https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna.html

Το Τμήμα Πληροφορικής, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να απονέμει διακρίσεις και βραβεία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει σχετική χρηματοδότηση.

Η Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνεργασία με τη Σχολή Hellenic Drones, απονέμει κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας, μια υποτροφία δωρεάν φοίτησης στη Σχολή Hellenic Drones, σε ένα φοιτητή είτε του Τμήματος Πληροφορικής είτε του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Υποτροφίες.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δύναται, εφόσον υπάρχει σχετική επιχορήγηση, να χορηγεί στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του βραβεία και υποτροφίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δύναται, εφόσον υπάρχει σχετική επιχορήγηση να παρέχει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, σε υπηρεσίες του ιδρύματος για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Γενικότερα, το Τμήμα Πληροφορικής φροντίζει να ενημερώνει τους φοιτητές (μέσω ανάρτησης των σχετικών εγγράφων στις ανακοινώσεις του Τμήματος), για τυχόν υποτροφίες που χορηγούνται από διάφορους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με διάφορα κριτήρια (π.χ. εντοπιότητα, συνάφεια του αντικειμένου σπουδών με το φορέα), είτε από ιδίους πόρους είτε από κληροδοτήματα.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής ενταγμένο στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής.

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος www.newsite.cs.unipi.gr και ειδικότερα στην ενότητα Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Πρακτική Άσκηση, καθώς και στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς https://praktiki.unipi.gr/ και στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/.

Στην ιστοσελίδα του τμήματος www.newsite.cs.unipi.gr και ειδικότερα στην ενότητα Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Πρόγραμμα Erasmus, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Erasmus του Πανεπιστημίου Πειραιώς https://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/spoudes/eggrafa.html.

Ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι έχουν ορισθεί όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής. Στόχος του θεσμού είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να δημιουργήσει «γέφυρα άμεσης αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας» με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Έργο των συμβούλων είναι να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές του Τμήματος για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους (επιλογές μαθημάτων ανά εξάμηνο, εργασίες, πρακτική εξάσκηση, κλπ.). Σχετικά με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο με τον οποίον θα συνεργαστείτε κατά την διάρκεια των σπουδών σας μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ενότητα Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Σύμβουλοι Σπουδών.

Για τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών που βρίσκεστε αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Οδηγός Σπουδών.

Ναι, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα στο 7o & 8ο εξάμηνο. O φοιτητής έρχεται σε επικοινωνία με τον καθηγητή που επιθυμεί να συνεργαστεί για την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας. Αναλυτικά η διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης πτυχιακών εργασιών αναφέρεται στον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην Ενότητα Σπουδές→Προπτυχιακές Σπουδές→Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.

O εκάστοτε καθηγητής συμπληρώνει και υπογράφει τη βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος. Το σχετικό έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Έντυπα Γραμματείας.

Για να ανακηρυχθεί ένας φοιτητής πτυχιούχος του Τμήματος, θα πρέπει να αποστείλει στο e-mail της Γραμματείας plh-secr@unipi.gr τα ακόλουθα έντυπα:

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών
Απαιτείται συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή και επιλογή των πιστοποιητικών:
•   «Βεβαίωση περάτωσης» (αρ. αντιγράφων: 1)
•   «Αναλυτικη περάτωσης» (αρ. αντιγράφων: 1)

Αίτηση ανακήρυξης
Απαιτείται συμπλήρωση των στοιχείων του φοιτητή και των λοιπών πληροφοριών που ζητούνται.

Τα ανωτέρω έντυπα, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Έντυπα Γραμματείας.

Διευκρινίσεις:
•   Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται στη Γραμματεία με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε από τον φοιτητή, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του (ο οποίος θα προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση, είτε επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, είτε μέσω της εφαρμογής https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
•   Λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία, για την αποφυγή πολλαπλών μετακινήσεων των φοιτητών, το παράβολο για την εκτύπωση της περγαμηνής που συνοδεύει την αίτηση ανακήρυξης, προσκομίζεται στη Γραμματεία, κατά την παραλαβή των πιστοποιητικών.
•   Η έκδοση του παραβόλου γίνεται από το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, 4ος όροφος). Συγκεκριμένα, λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού στη Γραμματεία για την παραλαβή των πιστοποιητικών, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθύνεται στο Λογιστήριο για την έκδοσή του. Δεν απαιτείται χωριστό ραντεβού για το σκοπό αυτό.

Τελετές ορκωμοσίας γίνονται τρεις φορές το χρόνο, μια για κάθε εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο φοιτητής που ανακηρύσσεται πτυχιούχος εντάσσεται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος. Η ακριβή ημερομηνία και ώρα κάθε ορκωμοσίας, καθώς και τα ονόματα των ανακηρυχθέντων φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, οι τελετές ορκωμοσίας δεν πραγματοποιούνται.

Ναι, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην τελετή της ορκωμοσίας, προκειμένου να λάβετε τον επίσημο τίτλο σπουδών σας.

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε σύγχρονα τεχνολογικά αντικείμενα, με στόχο την προαγωγή της έρευνας και την προσφορά περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων στους φοιτητές. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Σπουδές→Μεταπτυχιακά.

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει ευκαιρίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολλοί εργοδότες, απαιτούν από τους υποψηφίους να συνοδεύουν τις αιτήσεις τους για σπουδές ή εργασία με συστατικές επιστολές.

Κάθε καθηγητής έχει συγκεκριμένα κριτήρια για το αν αποδέχεται να γράψει συστατική επιστολή, κριτήρια που συνήθως συνδέονται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών στα μαθήματα που έχει διδάξει.

Όταν απευθύνετε αίτημά για λήψη συστατικής επιστολής σε έναν Kαθηγητή, φροντίστε να του παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
•   Περιγραφή του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει μαζί με ένα διαδικτυακό σύνδεσμο για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών.
•   Την προθεσμία υποβολής της συστατικής επιστολής.
•   Τη μορφή και τον τρόπο υποβολής της συστατικής επιστολής (έντυπη ή σε ψηφιακή πλατφόρμα).
•   Την αναλυτική βαθμολογία σας σε όλα τα μαθήματα.
•   Πλήρες και επικαιροποιημένο βιογραφικό.
•   Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο δεύτερο υπόγειο. Η είσοδός της είναι στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσο του ισογείου. Επίσης, για τα ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται και ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου. Απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Η Βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους:
•   Το Χώρο Υποδοχής, όπου βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλικού, η κλειστή συλλογή, σπάνιες συλλογές και οι υπολογιστές για την αναζήτηση στον κατάλογο και τις πηγές πληροφόρησης,
•   Το Βιβλιοστάσιο, όπου στεγάζεται το σύνολο της έντυπης συλλογής της βιβλιοθήκης, το φωτοτυπικό μηχάνημα και οι υπολογιστές για τους αναγνώστες, και
•   Το Αναγνωστήριο, όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα εκθετήρια με τα τελευταία τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο πληροφοριακό υλικό.
Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει και θα είναι ανοιχτή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-20:00.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.lib.unipi.gr.

Βασική επιδίωξη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://career.unipi.gr.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης, με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-iatreio/ppf-sumbouleutiko-kentro.html.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήριξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης, με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες έχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων εστιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-iatreio/ppf-sumbouleutiko-kentro.html.

Για την υποστήριξή σας σε τεχνικά προβλήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail idmhelpdesk@unipi.gr (Ιδρυματικός λογαριασμός) και helpdesk@unipi.gr (λοιπές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου) αναφέροντας το πρόβλημα, τον αριθμό μητρώου σας και ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) του μηνύματος λάθους/προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται εξωτερικοί φορείς θα πρέπει να απευθύνεστε στον εξωτερικό φορέα.

Για προβλήματα που αφορούν στη διόρθωση/επεξεργασία των στοιχείων σας στο φοιτητολόγιο και γενικά διαδικαστικά θέματα των σπουδών σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος.