ΠΜΣ ``Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας με μειωμένες ημέρες παρακολούθησης: 3 ημέρες ανά εβδομάδα απογευματινές ώρες!
Δυνατότητα online παρακολούθησης μαθημάτων!

more

ΠΜΣ ``Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

Διδασκαλία 4 ημέρες την εβδομάδα, απογευματινές ώρες 18:00-21:00 !

more

ΠΜΣ ``Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

more

ΠΜΣ ``Πληροφορική``

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων έως 19 Ιουλίου 2024

Σπουδές Πληροφορικής για επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας με μειωμένες ημέρες παρακολούθησης: 3 ημέρες ανά εβδομάδα απογευματινές ώρες!

more

Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής

M.Sc. in "Advanced Informatics and Computing Systems - Software Development and Αrtificial Intelligence"

M.Sc. in "Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies"

M.Sc. in "Cybersecurity and Data Science"

M.Sc."Informatics"

Undergraduate Curriculum

Online Secretariat