studies

of informatics of university of piraeus

Secretariat forms

για φοιτητες

1. Γενική Αίτηση

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να διατυπώσει το αίτημά του.

2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο, αφού επιλέξει την ιδιότητά του και το πιστοποιητικό που επιθυμεί να λάβει.

3. Αίτηση αναστολής φοίτησης

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναγράφοντας το χρονικό διάστημα και το λόγο που επιθυμεί να αναστείλει τις σπουδές του.

4. Αίτηση διαγραφής από το Τμήμα

Κατατίθεται στη Γραμματεία σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί τη διαγραφή του από το Τμήμα.

5. Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου σπουδών που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

6. Αίτηση χρονικής παράτασης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές που επιθυμούν χρονική παράταση ενός (1) ακαδημαϊκού έτους για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, για σοβαρούς λόγους.

7. Αίτηση αναβαθμολόγησης/επανεξέτασης

Κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές που επιθυμούν αναβαθμολόγηση/επανεξέταση σε μαθήματα που έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς και επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

8. Αίτηση ανακήρυξης

Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε φοιτητή που έχει εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανακήρυξής του σε πτυχιούχο.

9. Αίτηση κατάταξης

Κατατίθεται στη Γραμματεία εντός των ανακοινωθέντων προθεσμιών από αποφοίτους άλλων Σχολών που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

10. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων

Κατατίθεται στη Γραμματεία από φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα κατόπιν μετεγγραφής ή κατάταξης και επιθυμούν να αναγνωρίσουν βαθμούς μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης.

11. Έντυπο καθομολόγησης πτυχιούχου και Υπεύθυνη Δήλωση

Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους πτυχιούχους την ημέρα της ορκωμοσίας τους και παραδίδεται στη Γραμματεία. Στοχεύει στην καταγραφή/ανανέωση των στοιχείων επικοινωνίας των φοιτητών, στην παράδοση των φοιτητικών εγγράφων και στη δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων με τη βιβλιοθήκη και τις φοιτητικές εστίες.

12. Όρκος πτυχιούχου

Έντυπο που δίνεται στους φοιτητές πριν τελετή ορκωμοσίας τους και αναγράφει τον όρκο που απαγγέλουν.

13. Υπεύθυνη Δήλωση (κενή)

Υπεύθυνη Δήλωση, που συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο από τους φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά και για το οποίο δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχετικό έντυπο.

14. Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)

Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) με την οποία ζητείται η ακύρωση της υφιστάμενης φοιτητικής ταυτότητας και η έκδοση νέας.

15. Υπεύθυνη Δήλωση ενημέρωσης για την τήρηση-επεξεργασία από τη Γραμματεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπεύθυνη δήλωση που δίνεται στους φοιτητές κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης τους (ολοκλήρωση εγγραφής) και αφορά στην ενημέρωση για την τήρηση-επεξεργασία από τη Γραμματεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπογράφεται και καταχωρείται από τη Γραμματεία στο φάκελο κάθε φοιτητή.

16. Οδηγός πρωτοετών φοιτητών

Συνοπτικός οδηγός που δίνεται στους πρωτοετείς φοιτητές αναφορικά με την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού και την παροχή ενημέρωσης για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

17. Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Κατατίθεται στη Γραμματεία από τους φοιτητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε κατά την εγγραφή στο Τμήμα είτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1. Υπηρεσιακό σημείωμα διόρθωσης βαθμού φοιτητή

Υπηρεσιακό σημείωμα που υπογράφεται από το διδάσκοντα και τον Πρόεδρο του Τμήματος και κατατίθεται στη Γραμματεία, σε περίπτωση διόρθωσης βαθμού φοιτητή στην βαθμολογική κατάσταση.

2. Υπηρεσιακό σημείωμα αποστολής βαθμού φοιτητή που δεν καταχωρήθηκε

Υπηρεσιακό σημείωμα που υπογράφεται από το διδάσκοντα και τον Πρόεδρο του Τμήματος και κατατίθεται στη Γραμματεία σε περίπτωση αποστολής βαθμού φοιτητή που δεν είχε καταχωρηθεί στην βαθμολογική κατάσταση.

3. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Συμπληρώνεται από το Διδάσκοντα/Εξεταστή μετά την εξέταση του μαθήματος και δίνεται στο φοιτητή κατόπιν προφορικού αιτήματός του.

4. Πρακτικό εξέτασης πτυχιακής εργασίας

Κατατίθεται στη Γραμματεία υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τον συνεξεταστή, προκειμένου να καταχωρηθεί η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή.