επικοινωνια

με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γραμματεία Φοιτητών

Διεύθυνση:
1ος όροφος, Ζέας 80-82, Πειραιάς 18534
Τηλέφωνο:
210 4142067, 210 4142437
E-mail:
plh-secr@unipi.gr

Γραμματεία ΠΜΣ Πληροφορικής

Διεύθυνση:
Γραφείο 503, Κεντρ. κτίριο, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534
Τηλέφωνο:
210 4142263, 210 4142105
E-mail:
infodept@unipi.gr

Γραμματεία ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Διεύθυνση:
Γραφείο 503, Κεντρ. κτίριο, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534
Τηλέφωνο:
210 4142105, 210 4142263
E-mail:
psp@unipi.gr

Γραμματεία ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Διεύθυνση:
Γραφείο 208, Κεντρ. κτίριο, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534
Τηλέφωνο:
210 4142451
E-mail:
dcsciot@unipi.gr

Γραμματεία ΠΜΣ Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων

Διεύθυνση:
Γραφείο 503, Κεντρ. κτίριο, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534
Τηλέφωνο:
210 4142105, 210 4142263
E-mail:
msc-cds-info@unipi.gr
infodept@unipi.gr