studies

Advanced Informatics and Computing Systems - Software Development and Αrtificial Intelligence

Admission Requirements

Στο Π.Μ.Σ. (M.Sc.) γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μετά από επιλογή, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Τμημάτων Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Για τους Τίτλους Σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωσης ισοτιμίας του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.