studies

Master Degree (M.Sc.) in "Informatics"

Η υλικοτεχνική δομή, ο εξοπλισμός και οι κτηριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του προγράμματος

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθενται αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Ιδρύματος. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ προέρχεται από τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 189) και τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.1/5/321.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω των υποδομών αιθουσών, υλικού και λογισμικού του Κεντρικού Κτιριακού Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον Πειραιά. Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων αξιοποιούνται εικονικά εργαστήρια, περιβάλλοντα προσομοίωσης και τηλε-εκπαίδευση μέσω των υποδομών υλικού και λογισμικού που διαθέτει το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.