Undergraduate
studies

of informatics of university of piraeus

Internship through ESPA

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι:
•   Η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
•   Η αποτελεσματικότερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
•   Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και κουλτούρας από τα φοιτητικά χρόνια και η ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων, που αποτελούν απαραίτητα εφόδια στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
•   Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου με φορείς και επιχειρήσεις.
•   Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή ορίζεται από το κάθε Τμήμα.
•   Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
•   Οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Πληροφορικής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 ανθρωπομηνών. Το χρονικό διάστημα πραγματοποίηση καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση. Κάθε χρόνο ο αριθμός των προσκλήσεων καθορίζεται από τον αριθμό των εναπομενουσών θέσεων, που προκύπτει από τις προηγούμενες προκλήσεις του Ακ. Έτους και ανακοινώνονται στου φοιτητές μέσω της πλατφόρμας gunet.

Οι πρακτική Άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Οι φοιτητές που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών ή επί πτυχίω, που έχουν δηλώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

Για τη συμμετοχή τους πρέπει:
Α) να καταχωρήσουν έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση την αίτησή τους συνοδευόμενη από:
1) βιογραφικό σημείωμα και
2) κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά (screenshot) από τη διεύθυνση http://students.unipi.gr
στο E-PRAKTIKI, στη διεύθυνση https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki/pa_index (επιλέγετε ΦΟΙΤΗΤΕΣ και μετά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
Β) να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
•   Κ1: Επίδοση Φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 40%) (Λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. Βαθμολογίας και αριθμός των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί έως και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο επιτυχώς σε σχέση με τον αριθμό των μαθημάτων του εξάμηνου σπουδών του φοιτητή)
•   Κ2: Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 20%)
•   Κ3: Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 20%)
•   Κ4: Προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (10%) (Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που δεν εκπονήσει Πρακτική Άσκηση)
•   Κ5: Το εξάμηνο σπουδών φοίτησης των ενδιαφερομένων (10%) (Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα)

Εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και ανακοινώνεται η τελική λίστα συμμετεχόντων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προσοχή: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» κατά το Ακ. Έτος. Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν μέσω της πλατφόρμας https://praktiki.unipi.gr/e-praktiki και του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr *

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο praktiki@unipi.gr ή στο 210 4142616. Επίσης σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα https://praktiki.unipi.gr/index.php/praktikh-askhsh/faq Για θέματα τεχνικής υποστήριξης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk της Πρακτικής Άσκησης στο cmak@unipi.gr ή στο 210 4142532.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι ο Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος ( vergados@unipi.gr )

* Σε περίπτωση που εταιρία δεν έχει προσφέρει θέσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η εν λόγω εταιρία να εγγραφεί στο σύστημα και να προσφέρει τις σχετικές θέσεις.