προπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Erasmus+

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών να μετακινηθούν από 2 έως 12 μήνες για Σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος του κύκλου Σπουδών τους, καθώς και για την εκπόνηση πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ Placement. Η ευκαιρία μετακίνησης παρέχεται σε φοιτητές τόσο του προπτυχιακού, όσο και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες.

Παράλληλα, φοιτητές που έχουν μετακινηθεί ξανά με το Πρόγραμμα Erasmus μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είτε για Πρακτική Άσκηση, είτε για Σπουδές, χωρίς όμως να ξεπερνούν το συνολικό διάστημα μετακίνησης των 12 μηνών. Ο συνολικός αριθμός φοιτητών που δύνανται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus καθορίζεται από τις διμερής συμφωνίες που έχει συνάψει το Τμήμα Πληροφορικής με τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Φοιτητές από οικονομικά ευπαθής ομάδες ή με σοβαρή αναπηρία έχει προβλεφθεί υποστηρικτική διαδικασία από τι Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.iky.gr/el/2014-07-16-11-07-26/kinhtikothta-foithtwn-gia-spoydes-kai-praktikh-askhsh

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας του προγράμματος Erasmus, έδωσε το όνομά του στο νέο πρόγραμμα Erasmus+.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις/ Key Actions για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το Ίδρυμα Αποστολής τους τον Χάρτη φοιτητή Erasmus+ στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+.