ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Βίρβου Μαρία

Αίθουσα: 207, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Αλέπης Ευθύμιος

Αίθουσα: 604, Γρ. Λαμπράκη 126

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Εικονικής Πραγματικότητας
Διευθυντής:
Καθηγητής Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής
Αίθουσα: 212, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Αποστόλου Δημήτριος

Αίθουσα: 209, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Υπηρεσιών κ Ασφάλειας
Διευθυντής: Καθηγητής Δουληγέρης Χρήστος

Αίθουσα: 208, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων
Διευθυντής: Επ. Καθηγητής Μιχαήλ Ψαράκης

Αίθουσα: 205, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Ασφάλειας
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Κοτζανικολάου

Αίθουσα: 502, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων και Μηχανικής Μάθησης-Πολυμέσων
Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής

Αίθουσα: 207, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Διακριτών Μαθηματικών και Θεωρητικής Πληροφορικής
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος

Αίθουσα: 103, Γρ. Λαμπράκη 126

Εργαστήριο Ψηφιακού Πολιτισμού, Έξυπνων Πόλεων, Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος

Αίθουσα: 208, Κεντρικό Κτίριο

Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων (σε επίπεδο Σχολής)
Διευθυντής: Καθηγητής Γιάννης Θεοδωρίδης

Αίθουσα: 205, Κεντρικό Κτίριο