ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργαστήριο Αναγνώρισης προτύπων και Μηχανικής Μάθησης-Πολυμέσων

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Τσιχριντζής
Αίθουσα: 207, Κεντρικό Κτίριο