ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργαστήριο Ασφάλειας

To Εργαστήριο Ασφάλειας (Cyber-Security Research Lab) ιδρύθηκε το 2002 για να υποστηρίξει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και του δικτύου. Το τρέχον ΦΕΚ λειτουργίας εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2015, ενώ η οικονομική διαχείριση του εργαστηρίου γίνεται μέσω του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Εργαστήριο Ασφάλειας αποτελείται από 4 μέλη ΔΕΠ, 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες και άλλους ερευνητικούς συνεργάτες. Το όραμα του εργαστηρίου είναι να επιτύχει ακαδημαϊκή αριστεία στους τομείς της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στον κυβερνοχώρο και να προωθήσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τις αξίες των φοιτητών μας. Οι καινοτόμες δραστηριότητες του εργαστηρίου πιστοποιούνται από τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις σχετικές δημοσιεύσεις των μελών του, τις ευρείες συνεργασίες με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις, τη συμμετοχή σε πολλά έργα Ε&Α στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και σε πολλές εθνικές και διεθνείς ασκήσεις ασφάλειας. Το Εργαστήριο Ασφάλειας στοχεύει στη συνεχή παραγωγή έρευνας, καινοτομίας και ακαδημαϊκής αριστείας σε διάφορους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ιδιωτικής ζωής.

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: https://seclab.newsite.cs.unipi.gr

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Κοτζανικολάου
Αίθουσα: 502, Κεντρικό Κτίριο