ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργαστήριο Διακριτών Μαθηματικών και Θεωρητικής Πληροφορικής

Σελίδα εργαστηρίου: http://195.251.225.119/dsm

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
Αίθουσα: 103, Γρ. Λαμπράκη 126