ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων

Το εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων (Embedded Systems Lab – ESLab) αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο του τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς (ΦΕΒ 413, τ.Β, 24-03-2015). Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετήσει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος σε θέματα όλων των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Αρχιτεκτονικής, της Σχεδίασης και της Δοκιμής των Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, της Αυτοματοποίησης των Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Υλικού και Λογισμικού των Υπολογιστικών Συστημάτων, των Μεθοδολογιών Αύξησης της Φερεγγυότητας, Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας, Δοκιμαστικότητας και Συντηρησιμότητας των Υπολογιστικών Συστημάτων σε επίπεδο Αρχιτεκτονικής, Υλικού, Λογισμικού, Λειτουργικού Συστήματος και Συστήματος συνολικά. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου ειδικεύεται στην σχεδίαση Αξιόπιστων Ενσωματωμένων Συστημάτων και ειδικότερα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών με χρήση υλικού και λογισμικού για την επαλήθευση, την δοκιμή και την σχεδίαση – με την ιδιότητα της ανοχής σε ελαττώματα – ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση σε ενσωματωμένους επεξεργαστές (embedded processors) και επιτόπου επαναπρογραμματιζόμενα συστήματα (Field Programmable Gate Arrays).

Ιστοσελίδα εργαστηρίου: http://eslab.newsite.cs.unipi.gr

Διευθυντής: Επ. Καθηγητής Μιχαήλ Ψαράκης
Αίθουσα: 205, Κεντρικό Κτίριο