Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων (σε επίπεδο Σχολής)