ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων ιδρύθηκε το 2001. Είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων και των εφαρμογών τους.

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Αλέπης Ευθύμιος
Αίθουσα: 604, Γρ. Λαμπράκη 126