ερευνα

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Εικονικής Πραγματικότητας

Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής
Αίθουσα: 212, Κεντρικό Κτίριο