μελη

του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γραμματεία

Το κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Ζέας 80-82 (1ος όροφος). Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11:30-14:00.

Γκότση Βασιλική

(Προϊσταμένη Γραμματείας)

Ζέας 80-82
+30 2104142097

Ευγενία Τομαρά

Ζέας 80-82
+30 2104142437

Κατσιαδράμη Αριστέα

Ζέας 80-82
+30 2104142067

Κουτσούκαλη Αναστασία

Ζέας 80-82
+30 2104142114

Fax.: 210-4142107

Ομαδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γραμματείας: plh-secr@unipi.gr

Γραμματεία Προέδρου

Η Γραμματεία Προέδρου βρίσκεται στον κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της Καραολή & Δημητρίου 80 (5ος όροφος) και εξυπηρετεί μόνο σε θέματα που αφορούν στην Πρόεδρο του Τμήματος καθώς και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος.

Κανατούλα Αικατερίνη

ΚΕΚΤ/503
+30 2104142105

Αλαμανιώτη Ευθυμία

ΚΕΚΤ/503
+30 2104142263