Βιογραφικό Σημείωμα Επικ. Καθ. Ιωάννη Τασούλα

Ο Ιωάννης Τασούλας είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην ειδικότητα των Μαθηματικών των Υπολογιστών. Από τον Νοέμβριο του 2017 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι μέλος του εργαστηρίου Διακριτών Μαθηματικών και Θεωρητικής Πληροφορικής και μέλος της European Association of Theoretical Computer Science. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή των Διακριτών Μαθηματικών και της Συνδυαστικής σε σχέση με τις εφαρμογές τους στην Πληροφορική.

Ώρες γραφείου 13:00-18:00, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα μέσω email για το καθορισμό της ακριβούς ώρας.