μεταπτυχιακες
σπουδες

στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.ΔΙ.Π.

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρωτότυπο Κείμενο:

Two postgraduate (M.Sc.) programs are offered by the Department, one in Advanced Computing and Information Systems and a second, a Conversion Course, in Informatics. Both programs are in harmony with the general educational aims of the Department (the continuous updating of program content according to international trends in general, and in a way that reflects the needs of industry and employers in particular). The first program offers a truly advanced level of knowledge and specialization in Computing and Information Systems, which is often required by certain parts of the R&D-related industry and other employers. The second M.Sc. program makes accessible the area of Informatics to individuals from other science/technology-based backgrounds. Both programs have been designed to reflect the research expertise of the staff in the Department and are also feeders to Ph.D. and other research projects supported by the Department. The vast majority of course material is appropriate and of high quality. The curriculum of the two M.Sc. programs is defined and the results show that excellent work is performed. The academic staff works closely on the two programs and offers a competitive course structure.

The depth and spread of Ph.D. activity was found to be impressive. The approach of having M.Sc. courses as a source of students entering Ph.D. programs works very well.

Κείμενο σε μετάφραση:

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), το ένα στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» και το άλλο στην «Πληροφορική». Τα δύο αυτά προγράμματα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» προσφέρει ένα πραγματικά προχωρημένο επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης στην πληροφορική και τα πληροφοριακά συστήματα, που είναι άκρως απαραίτητα για την ανεύρεση εργασίας. Το Π.Μ.Σ. «Πληροφορική» προετοιμάζει και εκπαιδεύει καταρτισμένους και ικανούς επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα της Πληροφορικής, οι οποίοι όμως προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες. Και τα δύο προαναφερθέντα Π.Μ.Σ. έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αντανακλούν την ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία του Τμήματος και προετοιμάζουν το έδαφος για διδακτορικές σπουδές και ερευνητικά προγράμματα, υποστηριζόμενα από το Τμήμα. Το υλικό των μαθημάτων των Π.Μ.Σ. είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλα ορισμένο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα μαθήματα των Π.Μ.Σ.. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό δουλεύει προσεκτικά στα δύο προγράμματα και προσφέρει μια ανταγωνιστική δομή μαθημάτων.Το βάθος και το επίπεδο της έρευνας που προσφέρουν οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Τμήμα διαπιστώθηκε ότι είναι εντυπωσιακά. Η προσέγγιση της ύπαρξης Π.Μ.Σ. που προετοιμάζουν εξαιρετικά τους φοιτητές για διδακτορικές σπουδές έχει αποφέρει πολύ σημαντική πρόοδο.
Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), το ένα στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» και το άλλο στην «Πληροφορική». Τα δύο αυτά προγράμματα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές και ερευνητικές τάσεις και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» προσφέρει ένα πραγματικά προχωρημένο επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης στην πληροφορική και τα πληροφοριακά συστήματα, που είναι άκρως απαραίτητα για την ανεύρεση εργασίας. Το Π.Μ.Σ. «Πληροφορική» προετοιμάζει και εκπαιδεύει καταρτισμένους και ικανούς επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα της Πληροφορικής, οι οποίοι όμως προέρχονται από διαφορετικές επιστήμες. Και τα δύο προαναφερθέντα Π.Μ.Σ. έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αντανακλούν την ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία του Τμήματος και προετοιμάζουν το έδαφος για διδακτορικές σπουδές και ερευνητικά προγράμματα, υποστηριζόμενα από το Τμήμα. Το υλικό των μαθημάτων των Π.Μ.Σ. είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλα ορισμένο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα μαθήματα των Π.Μ.Σ.. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό δουλεύει προσεκτικά στα δύο προγράμματα και προσφέρει μια ανταγωνιστική δομή μαθημάτων.

Το βάθος και το επίπεδο της έρευνας που προσφέρουν οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Τμήμα διαπιστώθηκε ότι είναι εντυπωσιακά. Η προσέγγιση της ύπαρξης Π.Μ.Σ. που προετοιμάζουν εξαιρετικά τους φοιτητές για διδακτορικές σπουδές έχει αποφέρει πολύ σημαντική πρόοδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ