σπουδες

ΠΜΣ “Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας”

Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα Και Αρχιτεκτονικές

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών

H ασφάλεια δικτύων και δικτυακών συστημάτων περιλαμβάνει τη μελέτη όλων των μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που αποσκοπούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εφαρμογής μίας δομημένης και τεκμηριωμένης πολιτικής ασφάλειας δικτύου. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, περιλαμβάνεται η ανάλυση των αδυναμιών ασφάλειας σε όλα τα στρώματα του TCP/IP και ο καθορισμός της πολιτικής ασφάλειας δικτύου (network security policy). Στο πρακτικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση τεχνολογιών και μέτρων για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας, όπως είναι αναχώματα ασφαλείας (firewall) σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο συστήματος, συστήματα ανίχνευσης/αντιμετώπισης εισβολών (IDS/IPS), και τεχνολογίες ανάπτυξης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Στεργιόπουλος Γεώργιος

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα

– Βασικές έννοιες ΙοΤ (τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές, πρότυπα), εφαρμογές ΙοΤ, δίκτυα αισθητήρων, ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας

– Αρχιτεκτονική ενσωματωμένων επεξεργαστών/συστημάτων, ενσωματωμένο λογισμικό, τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης, επικοινωνία μέσω ασύρματου πρωτοκόλλου (BLE, Zigbee)

– Επιθέσεις/απειλές σε συστήματα ΙοΤ, ασφάλεια ενσωματωμένων συστημάτων/συσκευών IoT

– Εργαστηριακά μαθήματα για ανάπτυξη εφαρμογής IoT με χρήση ενσωματωμένης αναπτυξιακής πλατφόρμας (π.χ. επικοινωνία ενσωματωμένης/ΙοΤ πλατφόρμας με smartphone μέσω Bluetooth)

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142425

Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων

Επισκόπηση θεμελιωδών εννοιών, Φυσικό Επίπεδο και Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (Πρωτόκολλα SONET/SDH, DSL), Τοπικά Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα, Δίκτυα ATM (αστυνόμευση, έλεγχος), Δρομολόγησης, Έλεγχος Συμφόρησης, Μοντελοποίηση Δικτύων με χρήση Δικτύων Ουρών Αναμονής, Νέα μοντέλα κίνησης και διαχείριση κίνησης σε IP Δίκτυα, Σημασιολογικός Ιστός – Ασφάλεια σε δικτυακό περιβάλλον – επιθέσεις, άρνησης υπηρεσίας.

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Ζορμπάς Δημήτριος

Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία”

Στην σημερινή εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών τους αναγκών, αντί της παραδοσιακής οδού της αγοράς ενός έτοιμου πακέτου λογισμικού ή αντίστοιχα της ανάπτυξης ενός customized software που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις τις εταιρείας, την ενοικίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών “ως Υπηρεσία”. Έτσι λοιπόν σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν την ενοικίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών “ως Υπηρεσία” όπως είναι για παράδειγμα: Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) και Supply Chain Management (SCM) systems. Η ενοικίαση Επιχειρησιακών Εφαρμογών “ως Υπηρεσία” παρέχει ευελιξία στις επιχειρήσεις καθώς μπορούν να νοικιάζουν πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά δημιουργεί και νέες προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας των δεδομένων. Στο μάθημα αυτό αναλύονται αυτές οι προκλήσεις μαζί με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε αυτό το καινούργιο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργείται. Ταυτόχρονα αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τις τρεις κατηγοριοποιήσεις cloud computing: Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS), και Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS).

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Δρ. Κ. Λιαγκούρας

303/ΓΛ126

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων

Ο έλεγχος εισβολών περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ελέγχου της ορθότητας της πολιτικής ασφάλειας δικτύου, των τεχνικών μέτρων ασφάλειας και των πρωτοκόλλων ασφάλειας δικτύου που έχουν εφαρμοστεί. Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία ελέγχου εισβολών σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο συστήματος. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνονται μεθοδολογίες ελέγχου εισβολής, τόσο σε επίπεδο δικτύου, όσο και σε επίπεδο συστήματος. Στο πρακτικό μέρος γίνεται εφαρμογή εργαλείων ελέγχου εισβολών (penetration testing), μέσα από την εξέταση πραγματικών περιστατικών ασφάλειας. Ο σκοπός αυτών των ελέγχων είναι η επικύρωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφάλειας.

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα

Ασύρματο Περιβάλλον Επικοινωνίας. Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Δίκτυα 3ης,4ης και 5ης Γενιάς (3G, 4G & 5G). Ασύρματη Μετάδοση, Πολλαπλή Πρόσβαση και Χωρητικότητα Καναλιών. Διαχείριση Κινητικότητας. Διαχείριση Επικοινωνίας. Διαχείριση Ραδιοπόρων. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (802.11x). Κινητό IP (Mobile IP). Δίκτυα Κατά Περίπτωση (Ad hoc). Δίκτυα πολλαπλών βημάτων. Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Ασύρματο Περιβάλλον και Κινητές Συσκευές.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Υπολογιστική Νέφους

Τα τελευταία χρόνια έκανε την εμφάνισή της μια νέα γενιά υπηρεσιών βασιζόμενων στην ιδέα του «υπολογιστικού νέφους», με στόχο την πρόσβαση στην πληροφορία και στα δεδομένα από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, με περιορισμό ή εξάλειψη της ανάγκης για υλικό hardware. Με τον όρο «υπολογισμός νέφους» προσδιορίζεται η χρήση υπολογιστικών πόρων υλικοτεχνικού αλλά και λογισμικού επιπέδου, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες, μεταφερόμενες μέσω του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud comput­ing) αποτελούν ένα από τα παγκοσμίως μεγαλύτερα πεδία ανταγωνισμού των ημερών μας ανάμεσα σε εταιρείες κολοσσούς στο χώρο της Πληροφορικής και του λογισμικού, όπως η Google, η Amazon και η Microsoft, οι οποίες αγωνίζονται να λάβουν πλεονεκτική θέση στον εν λόγω ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τόσο η γνωριμία και η εξοικείωση με το χώρο των υπολογιστικών νεφών, όσο και ο επί της πράξης σχεδιασμός των υποδομών για τη χρήση και τη λειτουργία αυτών. Μελετούνται οι τεχνολογίες της θεωρίας του υπολογισμού νέφους, παρουσιάζονται υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές (Service Oriented) και δίνονται τα απαραίτητα εφόδια για την ένταξη της τεχνολογίας αυτής στα προγραμματιστικά εργαλεία του σύγχρονου τεχνολόγου λογισμικού.

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

Μιχάλας Άγγελος

Ειδικά Θέματα

Αναδυόμενες αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες και αλγορίθμους της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), Πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τα συστήματα για την ασφάλεια τροφοδοτικών αλυσίδων (Supply Chain Security), Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Cybersecurity in Artificial Intelligence) και τη Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, Απαιτήσεις που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο και τις τεχνολογικές προκλήσεις που προκύπτουν στα θέματα κυβερνο-ασφάλειας και Τεχνητής Νοημοσύνης.

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

Μπουσδέκης Αλέξανδρος

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διατριβή