σπουδες

ΠΜΣ Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια Και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας

Διδάσκοντες

Καθηγητές Πανεπιστημίου Πειραιώς

303, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142476

Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479 | fax +30 210 4142119

Δεσπότης Δημήτριος

702, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142411

302, κεντρικό κτίριο
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472

501, κεντρικό κτίριο
+302104142449

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142123

540, κεντρικό κτίριο

Ν. Πελέκης

ΓΛ126 / 601
+30 210 4142428

505, κεντρικό κτίριο
+302104142128

502, κεντρικό κτίριο
+302104142270 , κιν. : +30 6944783685 , +32(0) 485064238 , skype: nineta.polemi

302, Γ. Λαμπράκη 126
+302104142425

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Γεωργίου Χάρης

Γλυνός Δημήτριος

Ζορμπάς Δημήτριος

Καραντζιάς Αθανάσιος

Κορωνάκος Γρηγόρης

Δρ. Κ. Λιαγκούρας

303/ΓΛ126

Μιχάλας Άγγελος

Παπαδήμας Αθανάσιος

Παπαστεργίου Σπυρίδων

Στεργιόπουλος Γεώργιος

Χονδροδήμα Ευαγγελία